Konservatuara Hazırlık Kursu

ÜCRETSİZ DENEME DERSİNE DAVETLİSİNİZ!

  • Konservatuara hazırlık dersi; konusunda uzman hocalarımızla, bire bir yapılmaktadır.
  • Ders günü ve saatlerini hocalarımızla öğrenciler, uygunluk dahilinde karşılıklı belirleyebilmektedir.
  • Konservatuara hazırlık dersleri kişiye özel olarak uygulanır
  • Çocuklara konservatuara hazırlık eğitimi vermekteyiz ve bireylerin ders için başlama yaşı en az yedidir.

Müzik eğitimi, beynimizin analitik, bilişsel ve duygusal gelişiminde çok önemli rol oynar.  

  Bu kazanım bireyin toplumsal ve bireysel olarak kendini ifade edebilmesinin en önemli parçasıdır. Bu alanda yıllar boyunca süre gelen araştırmalar, enstrüman öğrenmenin bir yaşı olmadığı yönündeki fikirleri kanıtlar niteliktedir. Özellikle çocuk ve genç yaşta müzik ile ilgilenmeye başlayan bireylerin; özgüven, kendini ifade edebilme, fiziksel, entellektüel ve sosyal gelişim alanlarında yaşıtlarına göre daha ileri seviyelerde olduklarını görmekteyiz. 
İşte bu bilgiler ışığında Şişli Sanat Kursu müzik alanında uzman, donanımlı, tecrübeli eğitmen kadrosu ve hedefe yönelik eğitim metodları ile sizleri ;
•    Güzel Sanatlar Liseleri
•    Müzik Öğretmenliği Fakülteleri
•    Güzel Sanatlar Fakülteleri
•    Konservatuarlar
sınavlarına hazırlamaktadır.


ÖNEMLİ NOT* Bire bir özel ders alan öğrenci 4 derste 1 ders erteleme hakkına sahiptir ve 1 gün önce MESAİ SAATLER İÇİNDE gelemeyeceğinin haberini verirse ancak o zaman telafi dersi alabilir aksi takdirde sözleşmede belirttiği gibi DERSLERİ işlenmiş sayılacaktır.  Sağlık veya istirahat raporu ile geçerli tarihlerde Telafi dersleri eklenecektir

KONSERVATUAR VE MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

Güzel Sanatlar Lise veya Lisans programlarında eğitim görebilmek için öğrenciler yetenek sınavlarına girmek zorundadırlar. Yetenek sınavlarına girmeden öncesinde ise belli  düzeyde teknik eğitim alınması kişinin yetenek sınavını kazanmasında büyük ölçüde etkisi vardır. Güzel sanatlar yetenek sınavına hazırlık için 3-12 aylık bir eğitim tavsiye edilir.
Kapsamlı eğitim sürecine katılım sağlayan öğrencilerin derslerde, ders dışında ödev ve pratiklerle eğitim süreci tamamlanır. Eğitim sürecinizde sizlere İstanbul teknik üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuş hocalar eşlik eder.

KONSERVATUAR VE MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YETENEK SINAVLARINA DAİR BİLGİLER

-Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gereklidir.
-Aynı sene içinde yapılacak olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) Sınavından en az 180 puan alınması gereklidir (Bölümlere göre değişiklik gösterir).
- TYT sınavı sonrasında üniversite başvurusu açılan üniversitelere (kendi belirledikleri tarihlerde) başvuru yapmaları gerekir.
-Her üniversitenin kendine ait senelik yayınladıkları koşullar yönergesi bulunur ve her üniversitenin kendi baraj puanları olur.
-Öğrenci en az 1 en fazla 3 aşamalı yetenek sınavına tabii tutulur (Üniversitesine göre değişiklik gösterir).
-T.C.  vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenciler başvuru yapabilir. (kontenjan bölüme göre değişiklik gösterir).
-Yaş sınırı aranmaz.

ÜNİVERSİTELERİN YETENEK SINAVIYLA GİRİLEBİLEN BÖLÜMLER BİLGİSİ

Konservatuar

Konservatuvar eğitimi ve yapılanması genel olarak müzik üzerine kuruludur. Ancak bazı konservatuvarlarda müzik dışında dans, drama ve müzikal gibi eğitimleri içeren çalışmalar da bulunmaktadır. Türkiye'de ise dünyadaki eğitime benzer şekilde genelde Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları adı altındaki bölümlerde eğitimler toplanmaktadır. Bu eğitimler kapsamında, sahne sanatlarının altında, bale, opera ve tiyatro gibi eğitimler de verilmektedir.

Konservatuarlar özel yetenek sınavı ile giriş yapılan 4 yıllık bir bölümlerdir.
*Baraj sınavına girmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak zorunludur
*Yaş sınırı yoktur.
*Yıl içinde düzenlenmiş TYT sınavından en az 180 puan almak gereklidir. (Üniversitesine ve bölümüne göre bu puan değişiklik gösterebilir).
*Özel yetenek sınavı En az 1, en fazla 3 aşamadan gerçekleşir.
1.aşama Baraj
2.aşama Bölüm
3.aşama mülakat

Konservatuvarlarda verilen eğitim, genel olarak akademik eğitime paraleldir. Uluslararası düzeyde verilen unvanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•    Ortaokul seviyesi, genelde müzik ve bale gibi küçük yaşlarda başlanması gereken bölümlere öğrenci alınır. Mezunları ortaokul diploması alır.
•    Lise seviyesi, ortaokul seviyesi konservatuvar mezunları veya herhangi farklı bir ortaokuldan mezun olup yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin liseye denk olarak okudukları eğitim programıdır. Ortaokula benzer şekilde genç yaşta eğitilmesi gereken müzik ve bale gibi özel programlar için uygulanmaktadır.
•    Lisans seviyesi, mezunlarına müzik lisans diploması verilir. Bütün dallarda eğitim verilmektedir ve konservatuvarların lise programlarından veya herhangi başka bir liseden mezun olarak yetenek sınavından başarılı olan öğrencilerin kabul edildiği programlardır. Genelde 3-4 yıl sürer.
•    Yüksek Lisans seviyesi, mezunlarına müzik yüksek lisansı diploması verilir. Genelde 1-2 yıl sürer
•    Doktora/Sanatta Yeterlilik seviyesi, mezunlarına sanatta yeterlilik veya doktora diploması verilir. Genelde müzikoloji gibi akademik alanlarda doktora, müzik ve sahne sanatları gibi alanlarda ise santta yeterlilik unvanı verilmektedir. Genelde 3-5 yıl sürer.

Müzik öğretmenliği

Müzik öğretmenliği eğitimi ve yapılanması genel olarak müzik ve eğitim bilimleri üzerine kuruludur. Müzik bilgisine sahip olduğumuz kadar eğitim bilimleri derslerine de hâkim olmamız gerekmektedir. Müziğin diğer bölümler ile karşılaştırıldığı zaman daha akademik bir olgusu olduğunu söyleyebiliriz.

Müzik öğretmenlikleri özel yetenek sınavı ile giriş yapılan 4 yıllık bir bölümlerdir.
*Baraj sınavına girmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak zorunludur
*Yaş sınırı yoktur.
*Yıl içinde düzenlenmiş TYT sınavından en az 180 puan almak gereklidir. (Üniversitesine ve bölümüne göre bu puan değişiklik gösterebilir).
*Özel yetenek sınavı En az 1, en fazla 3 aşamadan gerçekleşir.
1.aşama Baraj
2.aşama Bölüm
3.aşama mülakat

OKULLAR VE ÖZEL YETENEK SINAVLARI DETAYLI BİLGİLENDİRME
MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (Devlet)

Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, "iki aşamalı" olarak yapılır.

1. AŞAMA SINAVI

Müziksel İşitme Ve Okuma Alanı

Bu aşamada ön kayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte adaylar bireysel olarak "Müziksel İşitme ve Okuma” sınavına alınacak ve sınav sözlü-uygulamalı yapılacaktır. Bu sınavda adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür.

1.Aşama sınavına giren adaylardan;

• Ritimsel işitme: El İle vurulacak basit 2 ritim cümlesini yine el ile vurarak tekrarlaması;
• Çok ses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet 2 ses 4 adet üç ses ve 4 adet dört sesi “na” veya “la” hecesiyle seslendirmesi; 14
• Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “na” veya “la” hecesi ile yinelemesi;
• Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile el vuruşu yaparak okuması istenir.

2. AŞAMA SINAVI:

1. Aşama sınavından 100 puan üzerinden 50 puan ve üstü alan adaylar arasında yapılacak sıralama ile en fazla kontenjanın 3 katı aday 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Bu aşamada adaylar bireysel olarak sınava alınacak ve sınavları sözlü-uygulamalı yapılacaktır

Ses Eğitimi Alanı:

Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş, türkü, şarkı vb.) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir biçimde, doğru ve ton içinde söylemesi istenecektir. Adayın ses gürlüğü ve genişliği, tınısı ve sesin gelişmeye elverişlilik durumu değerlendirmeye esas alınır.

Çalgı Eğitimi Alanı:

Bu sınavda adayın, çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan Türk müziği ve Batı müziği çalgılarından biriyle (Akordeon, Bağlama, Flüt, Gitar, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Keman, Klarnet, Kontrbas, Mey, Ney, Piyano, Tambur, Tar, Ud, Üç Telli Kemençe, Viyola, Viyolonsel vb.) kendi hazırladıkları bir parçayı doğru ve müzikal olarak çalması istenecektir. Adayın çalgı tekniklerini kullanmadaki başarısı değerlendirmeye esas alınır.

Not:
• Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota vb. araç gereçlerini kendileri getireceklerdir.
• Her aday çalgı çalmak ve şarkı söylemek zorundadır.
• Bu aşamada, çalgı çalmayan ve şarkı söylemeyen adayların sınavı 15 değerlendirmeye alınmayacaktır.


GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

Özel Yetenek Sınavı, ‘Müziksel İşitme’, ‘Müziksel Söyleme’ ve ‘Müziksel Çalma’ şeklinde olup; her biri farklı ağırlığa sahip üç ayrı basamağın yer aldığı boyutlar, tek komisyon tarafından değerlendirilecektir.


Tablo 1. Müzik Özel Yetenek Sınavı’nda Ölçülecek Basamaklar ve Yüzdeleri

Müziksel İşitme (Yineleme)    Müziksel Söyleme
Sınavı    Müziksel Çalma
Sınavı    Toplam
% 30    % 35    % 35    100


1-Müziksel İşitme Sınavı:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak bu basamakta bireysel olarak sınava alınacaklardır. Sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.

İki Ses İşitme    Üç adet iki ses,
Üç Ses İşitme    Bir adet majör akor, bir adet minör akor,
Dört Ses İşitme    Bir adet yedili akor,
Ezgi İşitme    Bir adet tonal, bir adet makamsal olmak üzere iki
ezgi. Her bir ezgi iki motiften oluşur. (4 göze)
Ritim İşitme    İkişer motiften oluşan (4 göze) iki ritim cümlesi


Müziksel işitme sınavının alt boyutlarına ait puanlama Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2. Müziksel İşitme Sınavında Ölçülecek Alt Boyutlar ve Puanlar

İki Ses İşitme    Üç Ses
İşitme    Dört Ses İşitme    Ezgi İşitme    Ritim İşitme    Toplam Puan
3x2=6    2x4=8    1x6=6    8 göze x 8=64    8 göze x 2=16    100


2-Müziksel Söyleme Sınavı:
Bu sınavda adayın, ses özellikleri ve belirlenen parçalar çerçevesinde sesini kullanabilme yeteneği ölçülecektir.

Müziksel Söyleme Sınavı’nda ilk olarak bütün adaylardan, doğru ve temiz bir sesle; anlaşılır bir Türkçe ve doğru bir telaffuzla İstiklal Marşı’nı okumaları istenecektir. Adaylar İstiklal Marşı dışında, ayrıca en az biri Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eserlerinden olmak üzere, kendilerinin belirleyeceği iki eser daha seslendireceklerdir. Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir.

Adayların bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde; seslerinin özellikleri ile seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenilmesi ve yorumlanması olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır.

a)Adayların Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesinde;

Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmaması,

Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olunması,

Konuşma: Komisyon tarafından verilecek bir metnin okutulması yoluyla adayda konuşma bozukluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi esas alınacaktır.

Ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama

Sağlıklı Sese Sahip Olma    Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği    Konuşma    Toplam
15    15    10    40

b)Eserlerin Doğru, Temiz Söylenilmesi ve Yorumlanmasının Değerlendirilmesinde;

Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru ritimlerde ve temiz seslerle söylenmesi,

Yorumlama: Seslendirilecek şarkıda sesin duyarlı ve etkili kullanılması kriter alınacaktır.

Seslendirilecek eserlere ait puanlama Tablo 4’te görülmektedir.


Tablo 4. Seslendirilecek Eserlere Ait Puanlama
Boyutlar    Doğru ve Temiz
Söyleme    Yorumlama    Toplam    Genel Toplam
İstiklal Marşı    10    10    20    
60
Birinci eser    10    10    20    
İkinci eser    10    10    20    

Adayın Müziksel Söyleme Sınavı’nda alacağı toplam puan, Tablo 3 ve Tablo 4’te almış olduğu puanların toplamıdır.


3-Müziksel Çalma Sınavı:
Bu sınavda adayın müziksel çalma becerisi ölçülür. Aday en az biri Türk Halk Müziği veya Türk Sanat Müziği eseri olmak üzere, çalgılarının niteliğine göre kendisinin belirleyip hazırlamış olduğu toplam iki eseri seslendirecektir. Türk Müziği eserlerinin geleneksel tarzda (üslup, tavır) icra edilmesi gerekmektedir. Çalgıları Türk müziği ses sistemine tam olarak uymayan adaylar, çalgılarıyla seslendirebilecekleri uygunlukta Türk müziği eserleri seçmelidirler.

Müziksel Çalma Sınavının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi, entonasyon ve zamanlama becerileri,

Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması,

Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müziksel çalınması,

Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.

Müziksel Çalma Sınavı’nın puanlaması Tablo 5’te görülmektedir.


Tablo 5. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama

Boyutlar    Doğru ve
Temiz Çalma    Teknik
Düzey    Müziksel
Yorum    Eserin
Düzeyi    Toplam    Genel
Toplam
Birinci eser    15    15    10    10    50    
100
İkinci eser    15    15    10    10    50    


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

Birinci Aşama Eleme Sınavı

Bu sınav eleme niteliğinde olup, yazılı sınav biçiminde uygulanır. Sınav, adayların müzik kuramları ve müziksel işitme eğitimine ilişkin hazırbulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesine ve müziksel işitme becerilerinin ölçülmesine yönelik soruları kapsar. Adayların tamamı sınav günü saat 08.30’dan başlayarak başvuru listesindeki sıraya göre tek grup halinde sınav salonuna alınırlar. I. Aşama Eleme Sınavı tamamlandığında bu sınav türü bitmiş sayılır. Bu sınava gelmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler ve II. Aşama Seçme Sınavı’na katılamazlar. Adaylara bilgisayar ortamında, test tekniğine uygun hazırlanmış Müzik Kuramları ve Müziksel İşitme Eğitimi testi uygulanır. Sınav sonuçları aynı gün değerlendirilir ve duyurulur. Adayların I. Aşama Eleme Sınavı başarı puanları, II. Aşama Seçme Sınavı başarı puanına %10 ağırlık ile katılır. II. Aşama Seçme Sınavı’na yüksek puandan başlamak üzere kontenjanın üç katı (120) sayıda aday çağrılır ve liste sıralanarak ilan edilir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu öğrenciler için özel yetenek alanında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalına kontenjan ayırması durumunda, söz konusu kontenjana başvuran adayların II. Aşama Seçme Sınavı’na girme hakkı elde edebilmeleri için, en az, I. Aşama Eleme Sınavı sonucunda ilan edilen ve II. Aşama Seçme Sınavı’na girmeye hak kazanan aday listesinin son sırasındaki aday kadar puan almış olması zorunludur.

İkinci Aşama Seçme Sınavı

Bu sınav “Seçme” niteliğinde olup uygulamalı olarak yapılır. Adayların müziksel işitme, çalgı ve ses eğitimi hazırbulunuşluk düzeylerinin ölçülüp değerlendirilmesi amacına yöneliktir. Sınavda adaylar müziksel işitme ses ve çalgı alanlarında, bu alanların öğretim 5 elemanlarından oluşturulmuş en az üçer kişilik üç ayrı komisyon önünde sınava alınırlar. Bu sınavda Müziksel İşitme Sınavı %40, Çalgı Performans Sınavı %35, Müziksel Söyleme Sınavı %25 ağırlıkla değerlendirilir. Bu alanların değerlendirilme ölçütleri aşağıdaki gibidir.

Müziksel İşitme Alanı:
Müziksel İşitme sınavının II. Aşama Seçme Sınavı içindeki ağırlığı %40’tır. Adaylar en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek tek sınava alınırlar. Bu sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınavda kapsanan boyutlar, özellikler ve bunların alan içindeki ağırlıkları şöyledir: a. Ses İşitme (Ağırlığı %50): “ İki ses işitme”, “ üç ses işitme” ve “dört ses işitme” olarak değerlendirilir. Ses işitme sınavında adaylardan, aynı anda verilen birden çok sesi kendi sesiyle kalından inceye doğru sıralayarak vermeleri istenir. Ayrıca, piyanoda çalınan bir ses üzerine aralıkları, üç sesli akor ve çevrimlerini, dört sesli akorları kurması, tanıması- adlandırması ve nota isimleri ile söylemesi beklenir. b. Ezgi ve Ritim İşitme (Ağırlığı %50): Adaylar, nota değerlerinin değişik yapılanmalarından oluşan; “küçük oktav la”, “ ikinci oktav re” sesleri arasında, on birli aralık genişliğindeki seslerin kullanımıyla hazırlanmış tonal ya da makamsal ezgileri sesleri ile tekrar ederler. Ayrıca adaylar, komisyon tarafından önceden hazırlanmış küçük ezgilerin ve ritim kümelerinin deşifresini yaparlar.
Çalgı Performans Alanı:
Çalgı performans sınavının II. Aşama Seçme Sınavı içindeki ağırlığı %35’dir. Adaylar en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek tek sınava alınırlar. Aday, hazırladığı iki parçayı çalar (1 eser, 1 etüt). Gerektiğinde adaydan başka bir parçayı çalması ve teknik becerilerini göstermesi istenir. Bu amaçla adayın en az 3 parça ve bunlara ilişkin bilgileri içeren bir liste hazırlamış olarak gelmesi ve seslendireceği parçaların notalarını yanında bulundurarak sınav komisyonuna vermesi istenmektedir. Değerlendirmede; çalgıyı tekniğine uygun kullanma, çalınan parçanın düzeyi, yorumu ve deşifre boyutlarına dikkat edilir. Başlangıç düzeyinde çalanlar, doğru çalma ve deşifre yapabilme becerisi açısından ölçülürler, çalınan parçanın düzeyine ilişkin değerlendirme yapılmaz. Aday, sınavda bir çalgı ile seslendirme yapacaktır. Birden çok çalgı ile sınava girmek isteyen adayların, daha başarılı olduklarını düşündükleri bir çalgıya karar vermeleri gereklidir. 6 Sınavı kazanan adayların bireysel çalgılarının belirlenmesinde; adayların çalgı sınavındaki başarı puanları ile Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Bireysel Çalgı kontenjanları dikkate alınmaktadır.
Müziksel Söyleme Alanı:
Müziksel söyleme sınavının II. Aşama Seçme Sınavı içindeki ağırlığı %25’dir. Adaylar en az üç üyeden oluşan komisyon önünde tek tek sınava alınırlar. Aday, önceden hazırladığı en az iki parçayı seslendirir. Gerektiğinde adaydan başka bir parçayı da seslendirmesi istenebilir. Değerlendirmede; ses sağlığı, ses gürlüğü, ses genişliği, doğru ve temiz söyleme, yorumlama boyutlarına dikkat edilir.

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

Müzik Özel Yetenek Sınavı 
Yetenek Sınavından 50 puanın altında alan adayların Özel Yetenek Sınavı
Puanı (ÖYSP) hesaplanmaz. Müzik Özel Yetenek Sınavı (Yerleştirme) sınavının içeriği
aşağıdaki gibidir.
Müzik Özel Yetenek Sınavı

1) Müziksel İşitme Sınavı
a) Çokses işitme
b) Ezgi Belleği
c) Ritim (Tartım) belleği
2) Söyleme Sınavı
3) Çalma Sınavı
Bu boyutların içeriklerine yönelik detaylar aşağıda verilmiştir.

Müziksel İşitme Sınavı (100 Puan)

Müziksel İşitme Sınavı'nda aşağıdaki soru türleri yer almaktadır:
a) Çokses İşitme (40 puan): Bu sınavda adaylar aday numaraları dikkate alınarak tek tek sınav
salonuna gireceklerdir. Çokses işitme sınavında adayın piyano ile aynı anda çalınan iki (2), üç
(3) ve dört (4) sesi “A”, “L” veya “NA” hecesi ile doğru olarak seslendirmesi istenir.

Çokses İşitme Sınavı’nda puanlama aşağıdaki gibi detaylandırılır.

4 adet 2 ses (her birisi 3’er puandan 4x3 = 12 puan)
2 adet 3 ses (her birisi 6’şar puandan 2x6 = 12 puan)
2 adet 4 ses (her birisi 8 puandan 2x8 =16 puan)


b) Ezgi Belleği (40 puan): 
Adaydan piyano ile çalınan ezgiyi “A”, “L” veya “NA” hecesi
ile doğru olarak seslendirmesi istenir.
c) Ritim (Tartım) Belleği (20 puan): Adaydan, el, kalem v.b. ile vurarak çalınan ritmi, doğru
olarak tekrarlaması istenir.
Tüm sorular komisyon tarafından bir kere seslendirilecektir.
Müziksel İşitme Sınavı'nda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Söyleme Sınavı (100 Puan)

Bu sınavda seslendirilecek marş, türkü, şarkı, arya vb. eser aday tarafından seçilir. Adayların
bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken;
1) Sağlıklı bir sese sahip olma (seste kısıklık, hışırtı ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin
bulunmaması) (40 Puan)
2) Doğru ve temiz söyleme (eserin doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmesi) (30 Puan)
3) Müzikalite (seslendirilen eserde sesin etkili, anlaşılır olması ve eserin nüans özelliklerine
uygun seslendirilmesi) (30 Puan) kriterleri dikkate alınır.
Söyleme Sınavı'nda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Çalma Sınavı (100 Puan)

Bu sınavda adayın çalgısı ile kendi seçtiği eseri seslendirmesi puanlanırken;
1) Eseri doğru, temiz ve kesintisiz seslendirme (40 Puan),
2) Eserin gerektirdiği teknik becerileri uygulama (30 Puan),
3) Müziksel yorumlama (30 Puan) kriterleri dikkate alınır.
Sınavda elektronik çalgılar kullanılmaz. Aday; tuşlu, yaylı, nefesli ya da telli çalgılardan
herhangi biriyle hazırladığı bir eseri notaya bakarak ya da ezberden seslendirir.
Aday, seslendireceği eserlerin notalarını ve piyano dışında çalacağı çalgıları kendisi getirmek
zorundadır.
Çalma Sınavı'nda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

BİRİNCİ AŞAMA

Özel Yetenek Sınavının 1. Aşaması Müziksel İşitme ve Yazma Sınavıdır. Bu aşama, sınavın 2. aşamasına katılabilmek için ön eleme niteliğindedir. 1. aşamada alınan puanlar 2. Aşama sınav puanına etki etmezler. Bu aşamada 1Tonal ve 1 Modal olmak üzere 8’er ölçülük 2 adet dikte yazdırılacaktır. Her bir dikte 50’şer puan olarak hesaplanacak ve 1. Aşama toplam puanı 100 puan olarak değerlendirilecektir. 70 ve üzeri puan alan adaylar özel yetenek
sınavının ikinci aşamasına katılabilecek, 70 puan altında kalan adaylar ise özel yetenek sınavının ikinci aşamasına katılamayacaklardır.

Müziksel İşitme ve Yazma Sınavı:

Bu bölümde adaylar toplu olarak sınava alınacaklar ve sınavda çalınan ezgileri yazmaları
istenecektir. Bu sınavda aşağıdaki alt boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.
Tonal Dikte; 8 ölçü
Modal Dikte; 8 ölçü, Aksak Usulde
8
Özel yetenek sınavının 1. aşamasının ağırlıkları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Müziksel İşitme Sınavında Ölçülecek Alt Boyutlar ve Puanlar
Tonal Dikte Modal Dikte Toplam Puan
8 ölçü x 6,25=50 8 ölçü x 6,25=50 100

İKİNCİ AŞAMA

Özel Yetenek Sınavı’nın ikinci aşaması 2 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Müziksel
Söyleme Sınavı ve Müziksel Çalma Sınavıdır. Her bir bölüm 50’şer puan olarak hesaplanacak
ve ikinci aşama toplam puanı 100 puan olarak değerlendirilecektir. Bu aşamada 70 ve üzeri
puan alan adaylar değerlendirmeye alınacak, 70 puan altında kalan adaylar değerlendirme dışı
kalacaklardır.
Özel yetenek sınavının 2. aşamasının ağırlıkları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Müzik Özel Yetenek Sınavı 2. Aşamasında Ölçülecek Bölümler ve Yüzdeleri
Müziksel Söyleme Sınavı Müziksel Çalma Sınavı Toplam
% 50 % 50 %100

1. Müziksel Söyleme Sınavı:
Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen eserler çerçevesinde, seslerini
kullanabilme yetenekleri ölçülecektir.
Müziksel Söyleme Sınavında tüm adaylar ilk olarak İstiklal Marşı'nı söyleyeceklerdir.
Adaylar İstiklal Marşı dışında, bir eser daha seslendireceklerdir. Bu eser aday tarafından
belirlenecektir. Adayların bu sınavda göstereceği başarının ölçülmesinde
a) Seslerinin özellikleri,
b) Seslendirmiş oldukları eserlerin doğru, temiz söylenmesi ve yorumlanması
olmak üzere iki kriter dikkate alınacaktır. 
9
a) Adayların Ses Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Sağlıklı Sese Sahip Olma: Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz
özelliklerin bulunmaması.
Sesin Tınısı, Gürlüğü ve Genişliği: Yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel
bir ses rengine sahip olunması.
Ses özelliklerine ilişkin puanlama Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3. Sesin Yapısı ve Özelliklerine Ait Puanlama
Sağlıklı Sese Sahip Sesin Tınısı, Gürlüğü, Toplam
Olma ve Genişliği
20 20 40
b) Eserlerin Doğru, Temiz Söylenilmesi ve Yorumlanmasının Değerlendirilmesi
Doğru ve Temiz Söyleme: Şarkının doğru tempo, tartım ve temiz seslerle söylenmesi.
Yorumlama: Seslendirilecek şarkıda sesin duyarlı ve etkili kullanılması.
Seslendirilecek eserlere ait puanlama Tablo 4’te görülmektedir.
Tablo 4. Seslendirilecek Eserlere Ait Puanlama
Boyutlar Doğru ve Temiz
Söyleme
Yorumlama Toplam Genel Toplam
İstiklal Marşı 15 15 30
Eser 15 15 30 60
Adayın Müziksel Söyleme Sınavında alacağı toplam puan, Tablo 3 ve Tablo 4’te almış
olduğu puanların toplamıdır.


2. Müziksel Çalma Sınavı:
Bu sınavda adayın müziksel çalma becerileri ölçülür. Adaylar kendi belirleyip hazırlamış
oldukları bir eser ya da etüdü seslendireceklerdir.
Müziksel Çalma Sınavının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulacak olup puanlama Tablo 5’de görülmektedir.
10 Doğru ve Temiz Çalma: İcra sırasında çalgıdan doğru ve temiz ses elde edilmesi,
entonasyon ve zamanlama becerileri değerlendirilecektir.
Teknik Düzey: İcradaki teknik becerilerin düzeyi ve uygulanması değerlendirilecektir.
Müziksel Yorum: Çalgıdan duyarlı, etkili ses elde edilmesi ve eserin müzikal çalınması
değerlendirilecektir.
Eserin Düzeyi: Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilecektir.
Tablo 5. Müziksel Çalma Becerilerine Ait Puanlama
Boyutlar
Doğru ve Temiz
Çalma
Teknik
Düzey
Müziksel
Yorum
Eserin
Düzeyi
Genel
Toplam
Tek Eser 30 30 20 20 100
Özel yetenek sınavı puanı (ÖYSP), adayın Müziksel İşitme, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma bölümlerinden almış olduğu puanların ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir.


BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

SINAV YÖNERGESİ
Özel yetenek sınavı tek aşamalı olarak; Müziksel İşitme-Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma alanlarında yapılacaktır. Her aday için sınav, jüri karşısında sözlü-uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA ALANI

Müziksel İşitme (Ezgi Tekrarı) Sınavı
Bu bölümde adaylardan komisyonca belirlenmiş, piyanoda çalınan ikişer motiften (4 göze ) oluşan bir tonal bir makamsal olmak üzere iki ayrı ezgiyi sesiyle yinelemesi istenecektir.

    Müziksel Okuma (Deşifre) Sınavı
Bu bölümde adaylardan komisyonca belirlenmiş bir ezgiyi deşifre ederek okumaları istenecektir. (Ezginin tonu, kadansı ve başlangıç sesi her adaya bir kez piyanodan duyurulacaktır).

MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
Müziksel Okuma (Deşifre)    Müziksel İşitme (Ezgi Tekrarı)    Toplam
4 x 10= 40    4 x 7,5= 30    4 x 7,5= 30    100
            


MÜZİKSEL SÖYLEME ALANI
    Müziksel söyleme alanı sınavında, adayın sesini kullanmaya ilişkin becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında adaylar İstiklal Marşını ve sınav için hazırladığı bir eseri seslendireceklerdir. (Sözleri Türkçe olmak şartı ile eser, adayların kendileri tarafından seçilecektir).

MÜZİKSEL SÖYLEME SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
BOYUTLAR    Sesin Niteliği ve Kapasitesi    Teknik    Müzikal    Toplam
Puan    40    30    30    100

Müziksel söyleme alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

Sesin Niteliği ve Kapasitesi değerlendirilirken aşağıdaki özellikler dikkate alınacaktır.

•    Sesin gürlüğü
•    Sesin genişliği
•    Sesin tınısı
•    Ses sağlığı ve temizliği

Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

•    Eseri doğru bir duruşla seslendirme
•    Eseri doğru söyleme
•    Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz söyleme
•    Eseri metrik ve ritmik olarak doğru söyleme
•    Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme
•    Eseri sözlerini açık ve anlaşılır söyleme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

•    Doğru cümleleme             
•    Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
•    Eseri bütün olarak seslendirme 
•    Eseri dinamiklerine uygun bir üslupta yorumlama
•    Eseri anlamlı, karakterine uygun söyleme


MÜZİKSEL ÇALMA  ALANI                 
Müziksel çalma alanı sınavında adayın bir enstrümanı çalma becerisi ölçülür. Sınav için adaylar; piyano, gitar, mandolin, bağlama, ud, kanun, keman, viyola, viyolonsel, kabak kemane, blokflüt, ney, vb. çalgılardan biriyle; bestecisi, tonu-makamı belli, ilgili literatürde yer alan çalgının temel çalınış özelliklerini gösterir seviyede bir eseri çalacaklardır.
    Adaylar, sınavda kullanacakları çalgıyı (piyano hariç) kendileri getireceklerdir. Aday sınavda yalnız bir çalgı çalabilecektir. 
    
MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI DEĞERLENDİRME TABLOSU
BOYUTLAR    Teknik    Müzikal    Toplam
Puan    60    40    100

Müziksel çalma alanındaki boyutlar değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır. 
Teknik Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

•    Çalgıyı doğru bir tutuş ve duruşla çalma
•    Çalgıda sağ ve sol el tekniğini doğru uygulama
•    Eseri doğru çalma
•    Eseri tonalite içerisinde kalarak temiz çalma
•    Eseri metrik ve ritmik olarak doğru çalma
•    Eseri doğru bir artikülasyonla seslendirme

Müzikal Boyut değerlendirilirken aşağıdaki beceriler ölçüt alınacaktır.

•    Eseri özgün-otantik hızında seslendirme
•    Eseri doğru cümleleme             
•    Eseri bütün olarak seslendirme 
•    Eseri dinamiklerine ve karakterine uygun bir üslupta yorumlama


BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

İşitme Sınavı
İşitme sınavı 09.00’da başlayacak; adaylar (hangi gün ve hangi saat aralığında sınava gireceği
önceden belirlenmiş olup) kayıt sırasına göre saat 09.00’dan itibaren sırayla sınava
alınacaktır. Birinci aşamada sorulacak sorular ve puanları şöyledir:
Tablo 1. İşitme Aşamasına Ait Soru Türleri, Soru Sayıları ve Puan Dağılımları
Soru Çeşitleri Açıklama Soru
Sayısı
Birim
Puan
Toplam
Puan

Tek Ses Tekrarı

Piyanoda çalınan 5 adet tek
sesin (na) veya (a) hecesi ile
tekrarlanması

İki Ses
Tekrarı

Piyanoda çalınan 4 adet çift
sesli aralığın (na) veya (a)
hecesi ile ayrıştırılarak
tekrarlanması

Üç Ses
Tekrarı

Piyanoda çalınan 3 adet üç
sesli akorun (na) veya (a)
hecesi ile ayrıştırılarak
tekrarlanması

Dört Ses
Tekrarı

Piyanoda çalınan 1 adet dört
sesli akorun (na) veya (a)
hecesi ile ayrıştırılarak
tekrarlanması

Tartım Tekrarı

Bir adet basit ölçüde
vurulan dört ölçülük tartım
kalıbının; aday tarafından
tekrarlanması


Tartım Deşifresi

Bir adet aksak ölçüde
yazılmış dört ölçülük tartım
kalıbının; aday tarafından
deşifre edilerek
tekrarlanması

Ezgi Tekrarı

Piyanoda çalınan bir adet
basit ölçüde “tonal” ezginin
“na” veya “a” hecesi ile
tekrarlanması


Piyanoda çalınan bir adet
aksak ölçüde “makamsal”
ezginin “na” veya “a” hecesi
ile tekrarlanması


Solfej Deşifresi

Bir adet sekiz ölçülük ezgi
kalıbının; aday tarafından
deşifre edilmesi

1 16 16
TOPLAM: 100

Müziksel Çalma ve Müziksel Söyleme Sınavı
Müziksel Çalma Alanı
Aday seviyesini gösterecek kendi belirleyeceği türde bir eseri kendi çalgısıyla
seslendirecektir. Adayın performansı; duruş/tutuş, entonasyon, tempo, müzikal ifade vb.
ölçütler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu alana ait değerlendirmeler 100 puan
üzerinden yapılacaktır.
Salgın sebebiyle adayların yanlarında eşlikçi getirmeleri kabul edilmeyecektir ancak, eserini
eşlikli seslendirmek isteyen adaylar beraberlerinde getirdikleri “Audiotrack veya mp3” CD si
veya cep telefonu haricinde kendilerinin yardım almadan kullanabilecekleri bir müzikçalar
kullanabileceklerdir. Sınav salonunda komisyon üyeleri tarafından çalgı akordu
yapılmayacaktır, bu yüzden adayların akortlarını kendilerini yapmaları gerekmektedir.

Müziksel Söyleme Alanı

Aday kendi belirleyeceği türde bir eseri (şarkı, okul şarkısı, marş, türkü, lied, arieantiche, aria
vb.) seslendirecektir. Adayın performansı; entonasyon, artikülasyon, müzikal ifade vb. ölçütler göz önünde alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Salgın sebebiyle adayların yanlarında eşlikçi getirmeleri kabul edilmeyecektir ancak, eserini eşlikli seslendirmek isteyen adaylar beraberlerinde getirecekleri“Audiotrack veya mp3” CD si veya dijital bir cihaz kullanabileceklerdir. Sınav salonunda ses açma egzersizleri yapılmayacaktır.

Müzik Eğitimi Özel Yetenek Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

Müzik Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın genel değerlendirmesi 100 (Yüz) puan üzerinden
yapılacaktır. “İşitme Aşaması”dan alınan puanın %50’si, “Müziksel Çalma” aşamasından
alınan puanın %25’i, “Müziksel Söyleme’’ aşamasından alınan puanın %25’i alınarak;
yetenek sınavının genel değerlendirmesi tabloda belirtilen şekilde yapılır.

İşitme Alanı Müziksel
Çalma Alanı

Müziksel Söyleme
Alanı Toplam
%50 %25 %25 100

ÜÇMÖYS’ten 50 (elli) puanın altında alan adaylar sıralamaya alınmayacaklardır. 50 (Elli)
puan ve üzerinde alan adaylar için ÖSYM’nin 2021–YKS kılavuzundaki puanlama sistemine
göre TYT puanları ve OÖBP eklenerek yerleştirme puanı oluşturulacaktır. Kazanan öğrenciler
en yüksek puandan başlayarak kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek liste olarak
sıralanacaklardır.


İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ (D)

  (1) Giriş sınavları “Eleme Sınavı ve Seçme Sınavı” olarak iki aşamada yapılır.
           
 Eleme Sınavının Yapılması
            
(1)  Eleme sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna göre:
            1-Geniş aralıklı 6 (altı) ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarı (6 puan)
            2-Verilen 5 (beş) ayrı armonik iki sesin “na” hecesi ile tekrarı ve hangi aralık olduğunun söylenmesi (15 puan)
            3-Çalınan 5 (beş) tane 3 sesli akorun "na" hecesi ile verilmesi (15 puan)
            4- Verilen bir ezginin "na" hecesi ile tekrarı (20 puan)
            5- 8 (sekiz) ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması. (24 puan)
            6- Şarkı, türkü ya da marş söyleyerek sesini kullanabilme becerisini göstermesi (20 puan)
            (2)  Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı bulunur. 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylardan kontenjanın 2(iki) katı sayıda aday, Seçme Sınavına alınmak üzere puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda  TYT puanı dikkate alınır.
            (3) Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ilan edilir.
           
 Seçme Sınavının Yapılması
            (1) Seçme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır:
            I- Dikte: Modal ya da Tonal dizelerde; ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. Dikte sınavı, aynı gün sınava alınacak adaylara uygulanır.
            II- Modal ya da Tonal Ezgi Tekrarlama
            III- Dört tane Dört Sesli Akor Duyma
            IV- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca tonal duygusunu belirlemek için şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.
            V- Ritm Tekrarlama: 2/4 lük ölçüde vurulan dört ölçülük ritm örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir.
            VI- Çalgılardaki Becerisi: Adayın piyano dışındaki bireysel çalgısı ve piyanodaki teknik düzeyini belirlemek için birer eser çalması istenir.
            (1) Seçme Sınavında ölçme ve değerlendirme 100(yüz) tam puan üzerinden yapılır.
Buna Göre;
Dikte………………………………………………………………. 16 puan
Dört tane dört sesli akor duyma ………………………….……16 puan
"Na" hecesi ile Modal ya da Tonal bir ezgi tekrarlama……….12 puan
Ritim Tekrarlama…………………………………………………..12 puan
Ses Yeteneği:
I. Ses Kalitesi………………………………………………….…..12 puan
II. Tonal Duygu…………………………………………… ….…..10 puan
Çalgı Becerileri Bireysel çalgı ……………………………………..15 puan
İkinci Çalgı……………………………………………….……..…. 7 puan
Toplam …………………………………………………..…….…..100 puan


Konservatuara hazırlık Mecidiyeköy
Konservatuara hazırlık  Şişli

 

 

1 AY- 4 Ders ÖN ÖDEMEDİR. İNSTAGRAM TAKİPÇİLERİMİZE ÖZEL 4500 TL
%98indirim
6,050.00 TL 100.00 TL

Stokta kalan son 10 ürün

  • Kulak eşiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar
  • Aralık bilgisi ve duyulan sesleri doğru şekilde tekrarlayabilme (Tek ses,çift ses,üç ses,dört ses duyum egzersizleri)
  • Ezgisel Bellek (Melodik Hafıza)
  • Ritimsel İşitme (Ritmik Hafıza)
  • Deşifre (Majör ve minör tonlardaki solfej parçalarını temel vuruş ve nota değerleri bilgisiyle; melodik okuma çalışmaları)
  • Dikte (Piyanoda çalınan 2/4, 3/4 ve 4/4'lük temel vuruşlu parçaların nota ve es değerlikleriyle) yazılabilmesi

İlk Yorumu Siz Gönderin!

Yorum gönderin

Eğitimlerimiz

WORKSHOPLAR HOBİ KURSLARI GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK KURSU KONSERVATUVARA HAZIRLIK KURSU
Deneme Dersi İstiyorum 0539 238 82 98
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?